Information:

15 Års fortjenstnål:
Sidst opdateret 06. februar 2016 19:11

      

Københavns Bowling Unions bestyrelse har ved det ordinære repræsentantskabsmøde den 14. marts 1982 indstiftet en 15 års fortjenstnål.

Regler:

1:

Han/hun skal have virket som leder i eller for organisationen KBU i en ubrudt årrække på 15 år, eller sammenlagt 20 år.

2:

Han/hun skal være valgt på en generalforsamling eller ved et repræsentantskabsmøde på:

 

a: en ledende post i unionen

 

b: en ledende post i en KBU-kreds

 

c: en ledende post i KBU's forretningsudvalg

 

d: en ledende post i DBwF, indvalgt som medlem af en klub i KBU

 

e: eller i en ubrudt årrække have bestridt skiftende poster af de i stk. a, b, c, d nævnte tillidshverv

 

f: eller i en sammenlagt periode på mindst 20 år, have bestridt skiftende poster/samme post på de i stk. a, b, c, d   nævnte tillidshverv

3:

Indstillingen om tildeling kan kun foretages af:

 

a: KBU-klubbers bestyrelser

 

b: KBU's kredsbestyrelser

 

c: KBU's forretningsudvalg

4:

Indstillingen skal forelægges unionsbestyrelsen til vurdering og en eventuel tildeling skal ske ved unionens ordinære repræsentantskabsmøde medio marts. Indstillingen stiles til unionens formand
Genveje:
Siden 17. august 1999
  er KBUs hjemmeside
 besøgt gange

 

Har du kommentarer til hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til mig
(Bente Makholm)

Tilsluttet DANMARKS BOWLING FORBUND og Danmarks Olympiske Komité

For at se mange af de forskellige indbydelser, startlister og resultatlister, skal du have installeret Acrobat-reader på din PC.